Prosjekter

Anleggsavdelingen ved Antons Hagesenter tar for seg både store og små prosjekter, alt fra større offentlige anbudsprosjekter til arbeid med mindre private utomhus. Her er et innblikk over noen av de siste større prosjektene til anleggsavdelingen som er svert synlig i dag.

Nye Kirkenes Sykehus

Pågående

I 2015 vant vi anbudet sammen med Kirkenes Byggservice for å lage hele utomhuset til Nye Kirkenes Sykehus som skal stå ferdig sommeren 2018. Dette er Antons Hagesenter sitt største prosjekt noen sinne. Her skal vi blant annet legge flere kilometer med kantstein, store områder med heller, flere større støttemurer og store grøntarealer med mer. Dette er også første gang vi er nødt til å bruke hele vinterhalvåret til å få prosjektet ferdig.

Kirkenes Skole

Avsluttet

I 2012 startet et av våres hittil største prosjekt. Vi fikk i oppgave å sette opp hele utomhuset ved nye Kirkenes Skole. Dette inneholdt store grøntarealer, ballbinge, kunstgress, betongtrapp, lekestativer og mye mer.

Bilder:

kirkenes_skole_1.jpg

Schengenløypa

Pågående

I 2014 sikret vi oss en toårskontrakt for vedlikehold av Schengenløypa som strekker seg langs den norsk-russiske grensa. Det er snakk om reparasjon av ødelagte og slitte løypeelementer slik at forsvarets soldater kan komme seg uhindret gjennom terrenget for å vokte riksgrensa.

Skytterhusfjellet Barnehage

Avsluttet

Våren 2013 startet vi med utomhuset ved Skytterhuset Barnehage på Sør-Varangers ferskeste utbyggingsfelt. Her utførte vi arbeid med alt fra belegningsstein, kantstein, lekeapparater, kunstgressbane, gapahuk og mye mer. Hovedentreprenøren var Kirkenes Byggservice der vi ble hyret inn for gjøre det som gjenstod på utsiden av bygget. Prosjektet sto ferdig i august samme år.

Andre offentlige prosjekter:

- Trasé OP247 (avsluttet 2016) - Utforming av gangvei med trapp og tunnell opp til obsevasjonspost

- Nye E105 (avsluttet 2016) - Utforming i granitt fra rundkjøring ved Bjørkheimkrysset til og med AVL-krysset

- Kirkenes Kirke (avsluttet 2016) - Legging av skifer i forkant av ankomstpartiet til Kirkenes Kirke

- E6: Runkjøringen ved tredjevann (avsluttet 2016) - Legge kantstein og lage øyer

- Svanvik kapell (avsluttet 2014): Universelt utformet adkomst til kirken.

- Sundelinveien (avsluttet 2014): Lage gangfelt til Sandnes Skole.

- Kirkegårdsveien (avsluttet 2013): Legge kantstein og plante langs gang- og sykkelsti.

- Wesselborgen sykehjem (avsluttet 2012): Lage sansehage med universell utforming

- Utbygging av Skytterhusfjellet (avsluttet 2010): Legge kantstein langs gang- og sykkelsti ved monumentvei. Rundkjøring til Skytterhus (E6)

- Miljøgata i Båtsfjord (avsluttet 2009): Bygge miljøgate i sammarbeid med Graveservice AS

- Vadsø torg (avsluttet 2006): Lage nytt torg med belegningsstein, fontene etc.

- Hesseng flerbrukssenter (avsluttet 1999): Utomhusarealer med tilhørende lekeapparater.